Algur, Hüseyin. 2019. “Sâmiha Ayverdi Romanlarının Değer Eğitimi Açısından İncelenmesi”. Marife 19 (1), 183-208. https://doi.org/10.33420/marife.518743.