Öztürk, Mevlüt. 2019. “Iraklı Öykücülerden ʻAlî Es-Sibâî’nin ‘Suyûfun Ḫaşebiyyetun’ Adlı Öyküsü”. Marife 19 (1), 225-48. https://doi.org/10.33420/marife.551187.