Eşit, Davut. 2019. “Fıkıh Usûlü Bağlamında Eş‘arî’nin Şâfi‘î’ye Muhalefeti”. Marife 19 (1), 249-64. https://doi.org/10.33420/marife.526711.