Bilecik, Sümeyra. 2019. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dinde Yenilikçiliğe Bakış Açıları Ve Eleştirel Düşünme Eğilimi İlişkisi (NEÜ İlahiyat Fakültesi Örneği)”. Marife 19 (2), 293-322. https://doi.org/10.33420/marife.633837.