Kaya, Mesut. 2019. “Kur’an Meallerinde Şaz Yorumların Varlığı Ve Öznellik Problemi -Mustafa Öztürk’ün Anlam Ve Yorum Merkezli Çeviri’si Örneği-”. Marife 19 (2), 441-72. https://doi.org/10.33420/marife.600162.