Ahmedoğlu, Seyid Arif, ve Ramazan Altıntaş. 2019. “Molla Câmî’nin Î’tikâd-Nâme’sinin Ulûhiyet Bahsi Üzerine İnceleme”. Marife 19 (2), 473-89. https://doi.org/10.33420/marife.604486.