Karadağ, Bekir. 2019. “Hanefî Fıkıh Kaynaklarında Hükme Delalet Etmesi Açısından Hz. Peygamber’in Dini Nitelikli Bir Fiile Devamı (Muvazâbe)”. Marife 19 (2), 553-69. https://doi.org/10.33420/marife.621624.