DİLEK, Uğur Bekir. 2020. “İslâm Yargılama Hukukunda İhtiyatî Tedbir: Mâlikî Hukukunda Ukle/Tevkîf”. Marife 20 (1), 119-44. https://doi.org/10.33420/marife.694690.