SEVER, Mehmet. 2020. “17. Yüzyıl Eşʿarîliği’ne Dair Bir Kaynak: Cevheretü’t-tevḥîd”. Marife 20 (1), 145-65. https://doi.org/10.33420/marife.719367.