DURMAZ, Osman. 2020. “Faiz Ve Ribâ Ayrımına Dayalı Çağdaş Tartışmalar: Fazlurrahman Örneği”. Marife 20 (1), 293-305. https://doi.org/10.33420/marife.760428.