Gençdoğan, Ahmet. 2020. “Kelâmda Sünnet’in Kaynaklık Değeri -Cüveynî Ve Gazzâlî’nin Haber Anlayışları Bağlamında-”. Marife 20 (2), 725-42. https://doi.org/10.33420/marife.797574.