Yaşar, Mehmet Aziz. 2020. “Fukahâ Metodunda İstihsân Kavramının Gelişiminde Cessâs’ın Rolü”. Marife 20 (2), 823-48. https://doi.org/10.33420/marife.796367.