Demirpolat, A. (2002) “Ülgener ve Geri Kalmışlık Sorunsalı”, Marife, 2(3), ss. 285-297. doi: 10.5281/zenodo.3343237.