Ağırkaya, G. (2021) “Modern Çağın Yitik Bir Değeri: Sekînet (Kur’an Merkezli Semantik Bir Analiz)”, Marife, 21(1), ss. 151 - 178. doi: 10.33420/marife.915226.