Tığlıoğlu, M. Z. (2021) “Tekfir, Teşbih ve Tecsim Bağlamında Selefî- Vahhabî Söylemin Çıkmazları”, Marife, 21(1), ss. 205 - 229. doi: 10.33420/marife.883987.