Çiftçi, M. ve Şimşek, E. (2021) “İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Okul Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)”, Marife, 21(1), ss. 279 - 301. doi: 10.33420/marife.886765.