Tunçbilek, H. H. (2003) “İslâm’ın Dışındaki Monoteist Düşünce ve İnançlarda Ulûhiyet Anlayışı”, Marife, 3(1), ss. 119-140. doi: 10.5281/zenodo.3343307.