Şenel, C. (2003) “İbn Rüşd Felsefesi, Hüseyin Sarıoğlu”, Marife, 3(2), ss. 254-256. doi: 10.5281/zenodo.3343359.