Macit, Y. (2003) “Mu’tezile’nin Fıkıh Usûlündeki Yeri ve Etkisi”, Marife, 3(3), ss. 73-82. doi: 10.5281/zenodo.3343405.