Coulson, N. J. ve Koca, F. (2003) “İslam Hukukunun Çatışma ve Gerilim Alanlarından Biri Olarak Vahiy ve Akıl”, Marife, 3(3), ss. 343-351. doi: 10.5281/zenodo.3343383.