Hıdır, Özcan (2004) “İlk Vahyin Gelişi Hadisi Bağlamında Varaka b. Nevfel’in Hz. Peygamber’e Dinî-Kültürel Etkisine Dair İddiaların Değerlendirilmesi”, Marife, 4(2), ss. 27-37. doi: 10.5281/zenodo.3343479.