Kahraman, A. (2004) “Klâsik Fıkıh Literatüründe Kadının Cemaatle İbadeti Konusundaki Yaklaşımlarda Fitne Söyleminin Rolü -Eleştirel Bir Bakış-”, Marife, 4(2), ss. 59-80. doi: 10.5281/zenodo.3343483.