Hatiboğlu, İbrahim (2001) “Hadis ve Sünnet Terimlerine Farklı Bir Yaklaşım: Fazlurrahman’ın Hadis ve Sünnet Ayırımı”, Marife, 1(1), ss. 33-47. doi: 10.5281/zenodo.3343096.