Albayrak, İsmail (2004) “Erken Dönem Kurrâ ile İlgili Oryantalistik Bakış Açısının Eleştirel Değerlendirmesi”, Marife, 4(2), ss. 129-154. doi: 10.5281/zenodo.3343461.