Genç, S. (2004) “Halife El-Kâdir Döneminde Bağdat’ta Yaşanan Dinî-Siyasî Hadiseler ve Onun Sünnî Siyaseti”, Marife, 4(2), ss. 219-243. doi: 10.5281/zenodo.3343475.