Öztürk, M. (2004) “Şiî ve Sünnî Müfessirlere Göre Ehl-i Beyt Kavramı”, Marife, 4(3), ss. 37-52. doi: 10.5281/zenodo.3343525.