Güneş, K. (2001) “Mu’tezilî Düşüncede Kur’ân’ın Yaratılmışlığıyla İlgili Belirlenen Aklî Çerçeve ve Bunun Bilimsel Değeri”, Marife, 1(2), ss. 73-98. doi: 10.5281/zenodo.3343130.