Okumuş, M. (2004) “Şiî ve Sünnî Müfessirlerin Ehl-i Beyt’le İlgili Bazı Ayetlere Yaklaşımları Üzerine”, Marife, 4(3), ss. 203-224. doi: 10.5281/zenodo.3343523.