Yıldız, H. (2004) “Ehl-i Beyt İnanışının Anadolu Alevîleri Üzerindeki İzdüşümleri”, Marife, 4(3), ss. 283-302. doi: 10.5281/zenodo.3343551.