Uzunçarşılı, İsmail H. ve Dadan, A. (2004) “Osmanlılar’da Nakîbü’l-Eşraflık”, Marife, 4(3), ss. 431-438. doi: 10.5281/zenodo.3343541.