Apak, A. (2005) “Hz. Ali’nin İlk Dönem Siyasi Hadiselerdeki Rolü”, Marife, 5(1), ss. 123-144. doi: 10.5281/zenodo.3343555.