Güney, N. (2005) “Bilgisayar Ortamındaki İslâmî İlimler Konulu Arapça Program ve CD’ler Üzerine”, Marife, 5(2), ss. 153-185. doi: 10.5281/zenodo.3343603.