Karadaş, C. (2005) “Mezhep-İsim Münasebeti ve Ehl-i Sünnet Topluluğuna verilen İsimlere Dair Bir Değerlendirme”, Marife, 5(3), ss. 7-24. doi: 10.5281/zenodo.3343643.