Keleş, A. (2005) “73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme”, Marife, 5(3), ss. 25-45. doi: 10.5281/zenodo.3343647.