Demircan, A. (2005) “Ali b. Ebî Tâlib’in Siyasî Faaliyetleri Bağlamında Ehl-i Sünnetin Tarih Okuma Biçimi Üzerine”, Marife, 5(3), ss. 115-134. doi: 10.5281/zenodo.3343629.