Martı, H. (2005) “XVI. Yüzyıl Osmanlısında Bir Ehl-i Sünnet Müdafii: Birgivî Mehmed Efendi”, Marife, 5(3), ss. 287-298. doi: 10.5281/zenodo.3343655.