Yavuz, A. (2005) “Ehl-i Sünnet’e Göre Ehl-i Beyt’in Konumu -Sekaleyn Hadisi Üzerine Bir Değerlendirme-”, Marife, 5(3), ss. 333-360. doi: 10.5281/zenodo.3343679.