Korkmaz, S. (2005) “Sınırları Belirlenemeyen Dinî Bir Oluşum: Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat”, Marife, 5(3), ss. 377-392. doi: 10.5281/zenodo.3343651.