Melchertçe, C. ve Çavuşoğlu, A. H. (2005) “Ahmed b. Hanbel’in Muhalifleri”, Marife, 5(3), ss. 393-410. doi: 10.5281/zenodo.3343659.