Gömbeyaz, K. (2005) “İmam Mâturîdî ve Maturidilik, Tarihi Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Maturidilik Mezhebi (Seçki/Derleme), Sönmez Kutlu”, Marife, 5(3), ss. 463-466. doi: 10.5281/zenodo.3343637.