Koşum, A. (2006) “Ahkâm-ı Hamse ile Kant’ın Ödev Ahlâkını Ödeve Yaklaşımları Açısından Karşılaştırma Denemesi”, Marife, 6(1), ss. 77-95. doi: 10.5281/zenodo.3343695.