Gezgin, A. G. (2006) “"Müddessir, 74/4. Ayetin" Tefsirleri Üzerine Bir Değerlendirme "Nass-Olgu" Örtüşmesi ve "Yorum Etiği" Açısından”, Marife, 6(1), ss. 127-144. doi: 10.5281/zenodo.3343689.