Evkuran, M. (2006) “Ehl-i Sünnet Kelâm’ında Siyaset Anlayışı -Vücûbu’l-İmâme (Yönetimin Gerekliliği) Ekseninde Bir Değerlendirme-”, Marife, 6(2), ss. 21-38. doi: 10.5281/zenodo.3343717.