Cündioğlu, D. (2006) “Sahtekârlığın Tarihi Bilim+Siyaset=Oryantalizm -Musul Kadısı İmam Alizâde’nin Mektubu-”, Marife, 6(3), ss. 7-41. doi: 10.5281/zenodo.3343755.