Kılıç, M. (2006) “Zihinsel Bir Patoloji: Medeniyet Algımız Açısından Oksidentalist Söylemin İmkânsızlığı/Köksüzlüğü”, Marife, 6(3), ss. 123-134. doi: 10.5281/zenodo.3343775.