Koç, M. (2001) “Din Psikolojisi Açısından Psikanaliz ve Din Bağlamında S. Freud’un "Totem ve Tabu" Adlı Eseri Üzerine Bazı Tespitler”, Marife, 1(3), ss. 67-83. doi: 10.5281/zenodo.3343172.