Kuzudişli, B. (2007) “"Men Kezebe Aleyye. " Hadisi ve Lâfzen Mütevatir Meselesi”, Marife, 7(1), ss. 137-166. doi: 10.5281/zenodo.3343819.