Tanyıldız, A. (2007) “Şem’î, Ankaravî ve Bursevî Şerhleri ve Mesnevî’nın İlk 18 Beytini Yorumlama Yöntemleri”, Marife, 7(3), ss. 123-146. doi: 10.5281/zenodo.3343913.