Işık, H. (2007) “Mevlânâ’nın Mesnevî’de Hıristiyanlığın Tahrifi ile İlgili Anlattığı Hikâyenin Sembolik Değeri”, Marife, 7(3), ss. 245-260. doi: 10.5281/zenodo.3343903.