Güllüce, H. (2007) “Mesnevî, Mesnevîhanlık ve Dârülmesnevîler”, Marife, 7(3), ss. 287-304. doi: 10.5281/zenodo.3343901.